top of page

Denge ve Koordinasyon

Denge ve koordinasyon, bir çocuğun gelişimi sırasında el ele giderler. Bu temel ve zorlayıcı becerilerle ilgili zorluklar, çocukların giyinme, çatal bıçak kullanma, bisiklete binme, koşma veya spor yapma gibi günlük aktivitelerde zorlanmalarının yaygın bir nedenidir.

 

Denge ve koordinasyon becerilerinde zorlanan çocuklara düzenli olarak yardım ediyor ve işbirlikçi değerlendirme, ergoterapi ve / veya tavsiyeyle okul, ev ve oyun gibi günlük yaşamlarının her alanında iyileştirmeler sağlarız.

 

Ergoterapist, Çocuğunuzun Denge ve Koordinasyon Problemlerinde Nasıl Yardımcı Olur?

Çocuğunuzun okulu, denge ve koordinasyon becerilerinde zorlandığını tespit ettiyse veya kendiniz bu problemlerle karşı karşıya kaldınız, size yardımcı olabiliriz. Bir çocuk gelişimsel zorluklar yaşadığında, proaktif ve erken müdahale, ortaya çıkan problemlerin onların güven ve özsaygıları üzerindeki etkisini en aza indirecektir.

 

Çocuk gelişimi karmaşıktır ve tüm çocuklar aynı hızda hareket etmeyecektir, ancak bir ebeveynin bizimle iletişime geçmesinin en yaygın nedenlerinden bazıları şunlardır:

 

  • Koşma, atlama ve tırmanma sırasındaki motor becerilerinde koordinasyon eksikliği. (genellikle parka gitmek istememe ya da dışarıda oynamaktan hoşlanmama gibi sonuçlar ortaya çıkarabilir)

  • El yazısında veya kalem veya makas gibi araçların kullanımında zorluklar

  • Yüzme veya binicilik gibi daha karmaşık görevler için gerekli becerilerin yavaş gelişimi

  • Verilen görevi tamamlama veya spor yapmakla ilgili okulda oluşabilecek sorunlar

  • Oyun alanında fiziksel aktivite anında güven duygusunun zayıflığı

 

Değerlendirmemiz yoluyla, çocuğunuzun mücadele ettiği belirli denge ve koordinasyon alanlarını ve bu zorlukların kaynağını belirleyerek, hedefe yönelik bir ergoterapi programı planlarız.

 

Üzerinde çalışmayı umduğumuz en yaygın alanlardan bazıları şunlardır:

 

  • Gövde ve üst ekstremitede core kasların güçlendirilmesi

  • Fiziksel aktivite sırasında dayanıklılık gelişimi

  • Görsel algıyı geliştirmek için egzersizler

  • Vücudun pozisyonu, hızı ve uyguladığı kuvvetinden kaslarının doğru bilgileri almasını ve yorumlamasını sağlamak için duyusal işlemeyi geliştirmek

  • Ergoterapist mevcut olmasa bile, denge ve koordinasyon için doğru yaklaşımların devam etmesini sağlamak için ebeveynler ve okullarla birlikte çalışmak

bottom of page