top of page

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Nedir (DEHB)?

DEHB veya DEB (Dikkat Eksikliği Bozukluğu) erken çocukluk döneminde ortaya çıkan ve bir çocuğun dikkatsiz, dürtüsel veya hiperaktif olmasına neden olan bir davranış kümesi olarak tanımlanan bir durumdur.

DEHB, çocukların konuşma, hareket ve dikkati etkileyen spontan ve filtresiz davranışlara yol açarak, uyaranlara karşı tepkilerini engellemelerini veya hafifletmelerini zorlaştırabilir.

Durum çocuğun öğrenme, gelişim ve sosyal ilişkilerinde gecikmelere yol açabilir. DEHB belirtileri üç gruptan biri olarak sınıflandırılmaktadır; dikkatsiz, hiperaktif veya dürtüsel. Aşağıda bu sınıflamaların tanımları ve bir çocuğu DEHB’in nasıl etkileyebileceği açıklanmaktadır.

Çocuğumun Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) Olup Olmadığını Nasıl Anlarım?

DEHB çoğu çocukta özellikle dürtüsel, dikkatsiz veya hiperaktif olma aşamaları geçirdiğinde, erken çocukluk döneminde tanımlanır ve teşhis edilir. Bununla birlikte, bu normal gelişimin bir parçası olabilir ve DEHB'yi zorunlu olarak göstermez. Aşağıda, daha fazla araştırmayı gerektirecek en yaygın belirtiler yer almaktadır. Durum genel olarak dikkatsizlik, hiperaktivite ve dürtüsellik olmak üzere 3 önemli alanda teşhis edildiği için, bu kategorilerdeki olası semptomları sıraladık:

Dikkatsizlik

Dikkatsizlik: Bu, çocuğun odaklanmada ve herhangi bir şeye dikkatini toparlamada zorluk çektiği DEB veya DEHB türüdür. Sık sık 'fark etmemiş gözükür' ve dikkatlerini toplayamazlar.

 • Detaylara veya talimatlara çok az dikkat ederler

 • Aktivite sırasında aşırı hızlıdırlar ve sık sık hata yaparlar

 • Kolayca dikkatleri dağılır

 • Talimatları izlemede zorluk

 • Yakın zamanda gerçekleşmiş konuşmalar, talimatlar veya olaylar konusunda zayıf hafıza

 • Evden ayrılma, okula hazırlama veya giyinme için organize olmada zorluk

 • Sıklıkla kıyafet, okul eşyaları veya oyuncak gibi eşyaları kaybeder

Hiperaktivite

Hiperaktivite: Bu, DEHB'nin en yaygın semptomudur ve çocuklarda genellikle 'hareket halinde' koşuluyla seyreder. Otururken veya ayakta dururken bile, DEHB olan çocuklar genellikle bacak vurma, kol veya parmakla davul çalma hareketleri yaparlar.

 • Sık sık huzursuzlanırlar ve oturmakta zorluk çeker

 • Sınıfta veya yemek masasında oturmak için aşırı çaba

 • Aşırı konuşmak

 • Aşırı enerji dolu veya her zaman ‘hareket halinde’

 • Rahatlamada veya sessizce oyun oynamada zorluk

Dürtüsellik

Dürtüsellik: Bu, DEHB'nin fiziksel ve sözel yanıtları yönetememesine neden olan sosyal olarak en zorlu semptomlardan biridir.

 • Çoğunlukla sıra almada ve paylaşmada zorluk

 • Sınıfta sık sık bağırır, insanlarla anlamsız konuşur veya başkalarını rahatsız eder

 • Üzüntü ya da öfke gibi duyguları kontrol etme zorluğu ve öfke patlamalarına eğilimli

Ergoterapi, Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Olan Bir Çocuğa Nasıl Yardımcı Olabilir?

Pediatrik Ergoterapistler, DEHB / DEB'li çocuklarla çalışma konusunda yetkindir. Bu durumun, her genç bireyi ve aileyi farklı şekilde etkilediğini ve dolayısıyla günlük yaşamı yönetmelerine yardımcı olacak bir danışma yaklaşımı sağlamayı hedeflemekteyiz.

Ev veya okul için yönetim stratejileri şunlar olabilir:

 • Uyku stratejileri - gece aktivitesini azaltmak ve uyanıklık

 • Sosyal öyküler - Çocuğa sınıf arkadaşlarıyla sosyal iletişimi başlatmak gibi belirli durumlarda nasıl davranılacağını öğretmek

 • Duyusal işlem - zorlukların ne olduğunu ve günlük yaşam üzerindeki etkilerini tanımlamak, ardından gerektiğinde strateji ve gelişim sağlamak. DEHB olan çocuklar için duyusal işlem çok başarılı bir Ergoterapi yöntemidir ve çocuğun daha uzun süreler boyunca odaklanmasına yardımcı olur.

 • Görsel ipuçları - rutinleri desteklemek için, çocuğun odaklanmasına ve bağımsızlığı geliştirmesine yardımcı olmak için görevleri küçük, ulaşılabilir aktivitelere ayırmaktayız.

 • Rutin - günlük hayatı yönetmek ve meydana geldiklerinde değişikliklerle başa çıkmak için rutin ve belli bir yapıya sahip olacak fikirler sunmak.

 • Fiziksel beceriler - bir çocuğun akranlarıyla etkinliklere katılmasını sağlayan, güç ve koordinasyon beceriler geliştirmek.

 • Okul veya anaokulu personelinin eğitilmesi - DEHB olan bir çocuğun kendi parametreleri dahilinde müfredata kavuşmasına nasıl yardım edileceği konusunda öğretmenleri eğitmek

Size yardımcı olabilmemiz için lütfen bize ulaşınız.​

bottom of page