top of page

Disleksi/ Öğrenme Güçlüğü

Öğrenme Güçlüğü Nedir?

Öğrenme güçlüğü, belirli bilgi formlarının işlenmesi ile ilgili nörolojik bir zorluk olarak tanımlanabilir.

Öğrenme zorlukları, Dispraksi, Disleksi veya Disgrafi gibi sık ortaya çıkan bazı durumları tanımlamak için kullanılan bir şemsiye terimdir.

 

Disleksi olan çocukların çoğu normal zekaya sahiptir; bir çogu ise ortalamanın üzerinde zekaya sahiptir. Bununla birlikte, bir çocuk disleksik ise, başarı ve yetenek arasında genellikle beklenmedik bir fark vardır. .

 

Disleksi olan her çocuğun, sanat, atletizm, mimari, grafik, tiyatro, müzik veya mühendislik dallarında sıra dışı yetenekleri olmasına rağmen, birbirlerinden farklı olan güçlü ve zayıf yönleri vardır. Bu özel yetenekler genellikle görsel, mekansal beceriler ve koordinasyonu entegre(bütünleştirme) yeteneğini gerektiren alanlardadır.

Çocuğumun Öğrenme Güçlüğü/ Disleksi Olduğunu Nasıl Anlarım?

Öğrenme güçlüğünün kendini sunma şekli çocuktan çocuğa değişir. Aşağıda, daha fazla araştırmayı gerektirecek ortak belirtilerden bazılarını görebilirsiniz:

•Kendini veya işlerini organize etmede zorluk

•Hafıza zorlukları

•Düzgün, okunaklı bir çalışma yaratmaya çalışmada zorluklar ya da bir iş üretirken çok yavaş davranışlar sergilemek

•Tahtada veya bir kitapta gördüklerini kopyalamakta zorluk, örneğin tahtadan kendi defterine kopyalamak veya okurken ya da kopyalarken kaldığı yeri kaybetmek

•Zayıf okuma yeteneği

•Okuduğunu anlamada zorluk

•Son zamanlarda öğrenilen kelimeleri veya zaman çizelgelerini hatırlama zorluğu

•Kolayca dikkat dağınıklığı yaşamak

•Yukarı/aşağı veya erken/geç gibi zıtlıkları anlamada zorluk

•Verilen yönergeleri anlamada zorluk

 Bunlar ve benzeri durumlarla karşılaştığınızı düşünüyorsanız Ergoterapistinize danışınız.

Ergoterapist, Öğrenme Güçlüğünde Size Nasıl Yardımcı Olur?

Ergoterapistler, çocuğun öğretmenleri ve ebeveynlerine, günlük yaşamda ortaya çıkan öğrenme güçlüğünün etkilerini en aza indirmek için ergoterapi, tavsiye, strateji ve teknikler sunabilir. Mümkün olan durumlarda, yaşıtları ve sınıf arkadaşları arasında yaşadığı özgüven ve saygınlık üzerindeki etkisini en aza indirmek için ergoterapiye erken başlanması önemlidir. 

Aşağıda, bir ergoterapistin öneride bulunabileceği bazı alanları bulabilirsiniz : 

 

Organizasyon becerileri

•Görevleri daha küçük ve daha yönetilebilir parçalara ayırma

•Fiziksel hazırlık öğretimi

•Zihinsel hazırlık ve hafıza yardımcıları ile yardım

•Zamanlama ve hız denetimi teknikleri sunmak.

•Takvim ve zaman yönetiminde danışmanlık (çok basit bir biçimde)

•Görsel ipuçlarını ve hatırlatıcıları öğretmek

•Görev rutinleri sağlamak

 

Yazı yazma becerisi

•Çocuğun kalem kavramasını geliştirmesine yardım etmek

•Etkili bir oturma postürünün nasıl olacağını ve sürdürüleceğini öğretmek

•Doğru harf oluşumunu öğretmek

•Yazı öncesi kopyalama becerilerinin geliştirilmesi ve desteklenmesi

•Core ve omuz stabilitesini artırmak için aktivitelerin tanıtılması

•İnce motor, el kuvveti ve becerisi oluşturmada yardımcı olmak

•Kağıt üzerinde yapılan aktivitelerin organizasyonu ile desteklemek .

bottom of page