top of page

Down Sendromu

Down Sendromu nedir?

Down Sendromu ek bir kromozom nedeniyle ortaya çıkan genetik bir farklılıktır. Down Sendromlu çocukların 46 yerine 47 kromozomu vardır. Fazladan kromozom 21'e sahiptirler. Bu yüzden Down Sendromu Trisomy 21 olarak da adlandırılır.

Down Sendromu, değişken derecelerde öğrenme güçlüğüne ve bazı karakteristik fiziksel özelliklere neden olan bir durumdur. Down Sendromlu Çocukların, akranlarıyla aynı aşamada bağımsızlık ve öz bakım becerilerini geliştirmek için çabalaması gerekebilir.

Çocuğumun Down Sendromu Olup Olmadığını Nasıl Anlarım? 

Down Sendromu uteroda meydana gelen bir durum olduğundan, sıklıkla prenatal tarama işlemlerinin bir parçası olarak tespit edilir. Bazen tespit edilemez veya ebeveynler bu taramayı yaptırmamayı tercih ederler.

 

Down Sendromu fiziksel özellikleri ve bir dereceye kadar öğrenme yetersizliği ile karakterizedir. Down Sendromlu her çocuk farklıdır, bazıları yüksek derecede bağımsız şekilde sağlıklı yaşam sürerlerken bazılarının ise tıbbi komplikasyonları vardır ve büyük miktarda müdahale gerektiren durumlarla karşılaşabilmektedirler. Down’s Sendromlu çocukların birçoğu aktif, sağlıklı ve tatmin edici hayatlar sürdürebilir ve topluluğa iyi bir şekilde entegre olurlar.

Ergoterapist, Down Sendromunda Size Nasıl Yardımcı Olur?

Down Sendromlu çocuklar gelişimsel dönüm noktaları geçebilmek ve okul müfredatı veya sosyal iletişim becerileri gibi günlük aktiviteleri gerçekleştirebilmek için akranlarından daha fazla desteğe ihtiyaç duyabilirler. Pediatrik ergoterapistler, Down Sendromlu çocuklarla ve onların aileleriyle birlikte en yüksek düzeyde bağımsızlık ve yaşam kalitesine ulaşmaya yardımcı olmak için çalışacaktır. 

Nasıl yardımcı olabileceğimize dair bazı örnekler:

Öz Bakım Becerileri

Diğer çocukların tuvalet, giyinme ve beslenme gibi doğal olarak gelişebileceği aktiviteler, Down Sendromlu çocuklar için önemli bir sorun oluşturabilir.

İnce Motor Beceriler

Bunlar birçok çocuk için ortak olarak zorlanılan alanıdır. Down Sendromlu çocuklar da bilişsel ve nöral gelişim zorlukları nedeniyle motor becerilerinde zorluklar yaşanmaktadır. Aynı zamanda, daha kısa parmaklara sahip olmanın ince motor aktivitelerini daha zor hale getirdiği görülmektedir.

Kaba Motor Beceriler

Kaba motor becerilerinde zorlukları olan çocuklarla çalışma konusunda beceri sahibi bir ergoterapist, onların ne tür zorluklar yaşadıklarını ve bu zorlukların neden ortaya çıktığını hızlı bir şekilde belirleyecektir, sonrasında nasıl çalışılacağına dair pratik tavsiyeler ve Ergoterapi teknikleri sağlayabilir.

Duyusal Entegrasyon Aktiviteleri

Down Sendromlu Çocuklar genellikle uygun yanıtlar üretmek için etraflarındaki çevreden alınan duyusal uyaranları entegre etmekte zorlanırlar.

Dikkat ve Konsantrasyon

Down Sendromlu Çocuklar sık sık konsantrasyon ve dikkat becerilerinde ustalaşmak konusunda zorlanacaktır, pediatrik ergoterapistler çocuğunuzun okula başarılı bir şekilde entegre olması için gereken becerileri geliştirmesine yardımcı olacaktır.

bottom of page