top of page

Gelişimsel Koordinasyon Bozukluğu/ Dispraksi

Dispraksi / Gelişimsel Koordinasyon Bozukluğu(GKB) Nedir? 

Dispraksi, hareket ve koordinasyon ile ilgili zorlukları tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Kaba ve ince motor becerileri etkileyen, çocuklarda yaygın olarak görülen bir durumdur.

 

Dispraksi veya Gelişimsel Koordinasyon Bozukluğu tanısı, motor ve fonksiyonel becerilerin değerlendirilmesine dayanarak verilir. GKB, hareket, spor veya giyinme gibi günlük faaliyetlerde sıkıntıya neden olan değişken, kontrollü ve koordineli hareket eksikliği ile ilgilidir. .

 

Dispraksisi olan bir çocuğun beyni, nöral mesajların tam olarak iletilmesine izin verecek şekilde bilgiyi işleyemez. GKB veya Dispraksili bir çocuk ne yapacağını ve nasıl yapılacağını planlamakta zorlanacaktır.

Çocuğumun Gelişimsel Koordinasyon Bozukluğu Yaşadığını Nasıl Anlarım?

Gelişimsel Koordinasyon Bozukluğu / Dispraksi olan çocuklar tipik olarak, beceriksiz olarak görülürler veya koordine olamazlar ve motor gelişimi açısından akranlarının gerisinde kalabilirler. Günlük görevleri yapmakta zorlanırlar ve kendi güvenliğini kontrol edemeyebilir, bu yüzden düşme ve yaralanmalara açık olurlar. .

Çocuğun Gelişimsel Koordinasyon Bozukluğuna sahip olabileceği diğer yaygın belirtiler şunlardır: .

•Yumuşak dokuda olan ya da eriyebilen yiyeceklere yapışan, karma dokulara sahip yiyecekleri yemekten hoşlanmayabilir, bu konuda yavaş gelişim gösterme

•Giyinme, saç tarama veya hijyen ile ilgili fonksiyonel becerilerin yavaş gelişimi

•Çatal bıçak kullanımı, bardaktan normal şekilde veya pipetle bir şeyler içme gibi becerilerinin yavaş gelişimi

•İnce manipulatif becerilerin yavaş gelişmesi (nesnelerin alınması, tutulması veya manipüle edilmesi); örneğin iki elin birlikte çalışmasını koordine etmek, atmak ve yakalamak

•Zıplama, hoplama, sekme, koşma ve tırmanma için gerekli kaba motor becerilerin koordinasyon eksikliği

•Kötü el yazısı, Dispraksi / Gelişimsel Koordinasyon Bozukluğunun en yaygın semptomlarından biridir.

•Yüzme, bisiklet veya scooter sürme gibi karmaşık görevler için gerekli becerilerin yavaş gelişimi

•Kalem, makas veya cetvel gibi araçların kullanımında becerilerin yavaş gelişimi

•Verilen işi tamamlama ya da spor gibi okul ile ilgili problemler

Bunlar ve benzeri durumlarla karşılaştığınızı düşünüyorsanız Ergoterapistinize danışınız.

Ergoterapist, Gelişimsel Koordinasyon Bozukluğunda Size Nasıl Yardımcı Olur?

Tüm çocuklar farklı hızlarda motor beceri gelişimi gösterirler ve ergoterapistin bir çocuğun motor becerilerini değerlendirmek için kullanabileceği standart değerlendirmeler vardır. Belli bir seviyenin altında motor becerilere sahip olan ve diğer gelişimsel zorluklar görülmesi durumunda, değerlendirilen çocuklara, Dispraksi veya Gelişimsel Koordinasyon Bozukluğu tanısı konabilir. .

.

Pediatrik ergoterapistler, GKB semptomları olan çocukları değerlendirmek ve onlarla çalışmak için gerekli uzmanlık becerilerine sahiptir. Günlük yaşamın hangi alanlarında zorlandıklarını tespit etmek için sizinle ve çocuğunuzla birlikte çalışacak ve bunları yönetmek ve geliştirmek için teknik ve stratejiler sağlayacaktır.

 

Bu, el yazısı veya tırmanma gibi belirli beceri gelişimine odaklanan yoğun bire bir ergoterapiden, öğretmenlerin çocuğunuzun akademik başarısını arttırmak için sınıf ortamında kolaylıkla uygulayabileceği tavsiye ve stratejilere kadar uzanabilir.

bottom of page