top of page

Öz Bakım Becerileri

Giyinme, diş temizliği ve çatal bıçak kullanımı gibi temel öz bakım aktivitelerini yapmayı öğrenmek, bağımsızlığa giden yolda önemli kilometre taşlarıdır.

Ebeveynlere ve okul personeline, bir çocuğun kendi öz bakımlarını yapmaya yönelik gelişimiyle ilgili olarak yardımcı oluruz. Ve bu becerilere sahip çocuklara yardım ettiğimizde, akademik ilerlemeleri ve davranışları da dahil olmak üzere, tipik olarak diğer gelişim alanlarındaki gelişmeleri de gözlemliyoruz.

 

 

 • Görsel algı ve duyusal süreç

 • Vücut farkındalığı

 • Sıralama ve planlama becerisi

 • Kaba ve ince motor becerileri

 • Denge ve el becerisi

 • Ergoterapist olmasa bile öz bakım becerilerine doğru yaklaşımların devam etmesini sağlamak için ebeveynler ve okullarla çalışmak.

Ergoterapist, Çocuğunuza Kişisel Bakım Becerilerinde Nasıl Yardımcı Olur?

Çocuğunuzun öğretmenleri, bu konuda ki endişelerini dile getirmiş ise ya da kendiniz zorlukları fark ettiyseniz size yardımcı olabiliriz. Bize bu konuda başvurulmasının en yaygın nedenlerinden bazıları şunlardır:

 

 • Bazı görevlerden kaçınma

 • Banyo zamanı gibi günün belli saatlerinde davranış değişiklikleri

 • Çatal bıçak veya diğer temel araçları kullanma zorluğu

 • Özellikle düğme veya fermuarlar kullanımı ile ilgili sorunlar

 • Yetişkinlere, kardeşlere veya arkadaşlara aşırı bağımlılık

 

Değerlendirme sürecimiz, ergoterapistin çocuğunuzun zorluklarının niteliğini ve nedenlerini tanımlamasını sağlar. Belirlendikten sonra, siz ve çocuğunuzla, bunları düzenlemek için bir plan hazırlarız.

 

Değerlendirmemiz sayesinde, çocuğunuzun mücadele ettiği kendine bakım alanlarını ve bu zorlukların kaynağını belirleyerek, hedefe yönelik bir Ergoterapi programını planlarız.

Üzerinde çalışmayı umacağımız en yaygın alanlardan bazıları şunlardır:

bottom of page