top of page

Özgüven

Bir çocuğun kendine güveni, okul içinde ve dışında ilişkilerini ve gelişimini etkiler. Utangaçlık veya kendine güven problemi nedeniyle sınıf katılımında ve arkadaşlıklarında problem yaşayan çocuklar hakkında düzenli olarak veliler ve okul personeli ile çalışırız.

 

Bu çocukların desteklenmesi, akranlarının arasına katılmaları için ihtiyaç duydukları beceri ve kendine güvenin geliştirilmesini içerir. Bu alandaki ilerlemenin, okulda ve evde, akademik performans ve davranışlar da dahil olmak üzere, çeşitli gelişmelere yol açtığını görülmüştür.

 

Ergoterapist, Çocuğunuza Özgüven Problemlerinde Nasıl Yardımcı Olur?

Hepimiz zaman zaman özgüvenimizi zedeleyen, ancak sonunda karakterimizi oluşturur ve bu deneyimler bir çocuğun özellikle büyüme sürecinde önemli bir parçadır. Ancak, bazı çocuklar için aşırı utangaçlık veya kendine güven eksikliği gelişimlerini etkiler ve onları geriye götürür.

 

Çocuğunuzun öğretmenleri, onun özgüven eksikliği yaşadığını belirlediyse veya bu tür zorlukları kendiniz fark etmişseniz, size yardımcı olabiliriz. Ergoterapi uygulamalarının yaklaşımlarını yönlendiren en yaygın işaretlerden bazıları şunlardır:

 

  • Okulda ve / veya okul dışında arkadaşlık kurmada zorluk

  • Okula gitmek için isteksizlik veya arkadaş evlerinde oyuna katılmak istememe

  • Öğretmenler veya aile arkadaşları gibi yakın aile çevresi dışındaki yetişkinlerle etkileşim kurma zorluğu

  • Hayal kırıklığı sonucu ortaya çıkan davranışsal problemler

 

Değerlendirme sürecimiz, ergoterapistin çocuğunuzun özgüvenindeki zorlukları ve bunların nedenlerini tanımlamasını sağlar. Belirlendikten sonra, siz ve çocuğunuzla, bunları düzeltmek için bir plan hazırlarız.

 

Değerlendirmemiz yoluyla, çocuğunuzun mücadele ettiği özgüven alanlarını ve bu zorlukların kaynağını belirleyerek, hedeflenen programı uygularız.

Üzerinde çalışmayı umacağımız en yaygın alanlardan bazıları şunlardır:

 

  • Olumlu düşünme ve seçimler

  • İlişkiler ve arkadaşlıklar

  • Sıra bekleme ve paylaşımlar

  • Uygun göz teması kurma

  • Hataları ve zorlukları yönetme

  • Ergoterapist mevcut olmasa bile, özgüven geliştirmeye yönelik doğru yaklaşımların devam etmesini sağlamak için ebeveynler ve okullarla birlikte çalışmak.

bottom of page