top of page

Otizm Spektrum Bozukluğu

Ergoterapist, Otizm'de Size Nasıl Yardımcı Olur?

Ergoterapistler, otizmin her bir çocuğu ve aileyi farklı şekilde etkilediğini ve çocukların ve ailelerin günlük hayatta onları yönetmelerine yardımcı olacak bir danışma yaklaşımı sağlamayı amaçlarlar.

 

Ev veya okul için yönetim stratejileri şunlar olabilir: .

•Ebeveynlerin ve okul personelinin, çocuğun güçlü ve zayıf yanlarını nasıl tanımlayacağını ve problemlerin belirtilerini nasıl fark edeceğini öğretmek

•Çocuğa sınıf arkadaşlarıyla sosyal iletişimi başlatmak gibi belirli durumlarda nasıl davranılacağını öğretmek için sosyal öyküler

•Okul geçişlerinde destek

•Duyusal işlem aşamasında yaşanılan zorlukları ve günlük yaşam üzerindeki etkilerini tanımlar ve gerektiği düşünülen durumlar için strateji ve başarı sağlar.

•Rutinleri desteklemek ve yeni aktiviteler ya da görevde değişiklik yapmak için görsel ipuçları

•Yapılandırma sağlamak, günlük hayatı yönetmek ve rutindeki değişikliklerle başa çıkmak için rutinleri tanıtmak

•Kuvvet ve koordinasyon geliştirmeye yardımcı olan ve çocuğun akranlarıyla etkinliklere katılmasına yardımcı olacak fiziksel becerilerin gelişimi

Otizm Belirtileri Nedir?

Otizm Spektrum Bozukluğu, Asperger Sendromu ve YGB (Yaygın Gelişim Bozukluğu) gibi bir dizi durumu tanımlamak için kullanılan terimdir. 

Otizm Spektrum Bozukluğu olan bir çocuk, çevresindeki dünyayla, akranlarından daha az etkileşim kurabilir. Dili anlama ve kullanmada zorluk çekebilirler ve sıklıkla sosyal etkileşimlerde zorlanabilirler.

Otizm veya Arperger Sendromu kendini gösterme şekli çocuktan çocuğa değişir.

 

Aşağıda, daha fazla araştırmayı gerektirecek ortak işaretlerden birkaçı vardır:

•Sosyal ilişkileri geliştirme ve sürdürmede zorluk

•Oyuna sınırlı ilgi

•Yaratıcı oyun ile ilgili zorlanma

•Tekrarlayan konuşma veya el çırpma gibi tekrarlı hareketler

•Rutin ve kurallar için güçlü bir istek

•Başkalarıyla konuşma başlatmaz

•Yalnız oyun oynama tercihi

•Dürtüsel veya saldırgan davranış

•Göz teması için isteksizlik

•Gecikmeli konuşma

•Talimatların, soruların veya şakaların yanlış anlaşılması

 

Bunlar ve benzeri durumlarla karşılaştığınızı düşünüyorsanız Ergoterapistinize danışınız.

bottom of page