Ara
  • Uzm. Ergoterapist Sümeyye Sevgili

Çocuklarda Harf Tanıma Akılda Tutma Okuduğunu Anlama İçin Görsel Beceriler

Görsel bilgi yanlış algılanır veya işlenirse, çocuğun diğer duyularıyla bütünleştirilemez. Görsel işlemleme eksiklikleri çocuğun yaşı ilerlediğinde sınıf ortamındaki birçok alanda öğrenmeyi yavaşlatır veya duraklatır ve kendini bir davranış veya dikkat becerisinde zorlanmalar olarak gösterebilir.
Her çocuğun gerekli bilgileri öğrenebilmesi için ihtiyaç duyduğu görsel beceriler:

•Görme Keskinliği

•El-Göz Koordinasyonu

•Görsel Odaklanma

•İki Gözü Aynı Anda Koordine Edebilme

•Görsel Algı

•Görsel Hafıza

0 görüntüleme0 yorum