top of page

Serebral Palsi

Serebral Palsi Nedir?

Serebral Palsi, hareketten sorumlu beyin bölgesinde hasara neden olur. Her çocuk farklı şekilde etkilenir ve beyin kendini onaramazken, çocuğun bağımsızlığını ve yaşam kalitesinin en üst düzeye çıkarmak için birçok seçenek vardır. Örnekler arasında; terapi, cerrahi, ilaç, yardımcı teknoloji ve ev ortamının düzenlenmesi seçenekleri çocuğun ihtiyaçlarına en uygunudur.

Serebral Palsi, ayrıca kognisyon(biliş) ve öğrenme, konuşma ve yutma, görsel algı ve duyusal bilginin işlenmesi gibi diğer işlev alanlarını da etkileyebilir. Serebral Palsi, beyindeki hasarın vücuttaki kasları etkilediği şekilde sınıflandırılır. Bu da hareketi ve postürü etkiler ve nihayetinde farklı şekillerde sonuçlar ortaya çıkarır. Aşağıda bazı örnekleri görebilirsiniz:

Spastik Serebral Palsi

Yüksek kas tonusunun neden olduğu kas sertliğidir, bu da hareketin vücudun etkilenen bölgelerinde yavaş ve zor olmasına neden olur.

Ataksik Spastik Serebral Palsi

Denge ve hareketin planlamasını kontrol eden ve mobilite ve el fonksiyonları gibi kaba ve ince motor beceri gelişimi üzerindeki etkileri kontrol eden beyin bölgelerinin hasarından kaynaklanır.

Atetoid Spastik Serebral Palsi

Bu dalgalanan kas tonusunun neden olduğu belirtilere işaret eder. Sonuç olarak, çocuk, hareketlerini ve özellikle daha fazla çaba gerektiren hassas hareketleri kontrol etmekte zorluk çekecektir.

Serebral Palsi ayrıca etkilenen vücut bölümlerine göre de sınıflandırılır:

Hemipleji (Kısmi Felç)

Bu, vücudun bir tarafının etkilendiği durumdur. Zarar gören beyin bölgesinin karşı tarafındaki ekstremiteler etkilenir. Örneğin, beynin sol lobu etkilendi ise vücudun sağ tarafında etkilenim görülür.

Dipleji

Bu, alt ekstremitelerin daha çok etkilendiği türdür. El fonksiyonlarında ve görsel algı gibi diğer alanlarda da sıklıkla etkileri görülür.

Kuadripleji

Bu, 4 uzuv dahil tüm vücudun etkilendiği türdür.

Çocuğumun Serebral Palsi Olup Olmadığını Nasıl Anlarım?

Serebral Palsi genellikle bir çocuk doktoru veya pediatrik nörolog tarafından teşhis edilir. Bu genellikle, bir çocuğun nasıl hareket ettiğini ve nasıl davrandığını değerlendiren bir beyin taramasının sonuçlarını izler. Bir çocuk tanı almadan önce aşağıdakiler fark edilebilir:

Belli uzuvları hiç hareket ettirmemek ya da hareket ettirirken, alışılmadık hareketler yapar.

Baş tutma, oturma, yuvarlanma ya da iki eliyle uzanma gibi dönüm noktalarına ulaşmada gecikme

Meme emme veya biberonla beslenme esnasında, ağız kaslarını kontrol etmekte güçlük

Bez değiştirirken veya giydirilirken zorluk, bacakları sert ve bükülmesi zor olabilir

Sıkıca sıkılmış bir yumruk içinde bir veya iki parmağını tutar

Bunlar, hiçbir şekilde Serebral Palsi'nin özelliklerinin kapsamlı bir listesi değildir ve bazıları da diğer zorlukların göstergesi olabilir.

Çocuğunuz serebral palsi tanılı veya yukarıdaki problemler karşılaşmış iseniz Ergoterapistinize danışınız.

Bir Ergoterapist Serebral Palside Size Nasıl Yardımcı Olabilir?

Serebral Palsili çocuklara yardım etme ve ailelerini destekleme konusunda ergoterapistler, oldukça yetenekli ve deneyimlidirler.

Serebral Palsi, çocukları çok farklı şekillerde etkileyebileceğinden, ergoterapist tam bir değerlendirme ile başlayacaktır. Değerlendirme sırasında, ergoterapist aynı zamanda çocuğun kendi amaçlarının yanı sıra ebeveynlerinin, bakıcılarının veya okulunun hedeflerini de anlamak isteyecektir.

Bu bilgi elde edildikten sonra ergoterapist, özel tavsiye, destek ve müdahale sağlayabilecektir. Aşağıda, bir ergoterapistin size nasıl yardımcı olabileceğine dair bazı örnekler vardır:

  •  Bağımsızlığı en üst düzeye çıkarmak ve katılımı arttırmak için görevleri düzenleyerek ya da uygun yardımcı teknolojiyi önererek çocuğun becerilerini geliştirmek

  •  Yapısal değişiklikler ve / veya kullanılabilecek ekipman hakkında tavsiyelerde bulunarak okul ve ev ortamlarına güvenli erişimin kolaylaştırılması

  •  Okul müfredatına erişimi kolaylaştırmak ve çocuğun başarısına en iyi şekilde nasıl destek olacağının anlaşılmasında okul personelini desteklemek

  •  Postüral uyumu sürdürmek için uygun ekipman ve teknikler hakkında tavsiyelerde bulunarak, zamanla değiştirilemeyen postürel farklılaşma riskini azaltmayı hedefler.

bottom of page