top of page

Öğrenme Piramidi ve Duyu Bütünleme Terapisi

Güncelleme tarihi: 18 Oca 2023


Duyu Bütünleme Terapisi


Williams ve Shellenberger (1996) öğrenme piramidini formüle etmiş ve duyu bütünleme işleminin çocuğun öğrenme süreciyle nasıl bağlantılı olduğunu vurgulamışlardır.


Piramitte aşağıdan yukarıya doğru bir yaklaşımı benimseyerek ve duyusal işlem yöntemlerini hedef alarak, spesifik duyusal zorlukları tek tek ele almaksızın, davranışsal ve akademik öğrenmede daha belirgin değişikliklere yol açılabileceğini göstermişlerdir.

Yedi duyusal sistem, gelişimsel öğrenme piramidinin temelini oluşturur. Tüm duyular bir arada çalışabildikten sonra, çocuğun çevresine yönelik becerileri araştırmasına ve geliştirmesine yardımcı olarak mutlu büyüyen bir çocuğa yol açacak ve böylece çocuğun gelişim potansiyelini optimize edecektir.Ergoterapist, duyusal ihtiyaçları olan çocukları geliştirmek için çok fazla teknik kullanır. Daha önemlisi, ergoterapist, duyusal işlem bozukluğu olan çocuklarda müdahale için “klinik çerçeve” olarak duyusal entegrasyonu kullanır.


Ergoterapistler, sağlık profesyonelleridir ve çocuğun durumu ve gelişimi hakkında detaylı bilgi sahibidirler. Ergoterapist, çocuğun oyun oynama, öz bakım, sosyal beceriler ve ayrıntılı bir değerlendirme yoluyla öğrenme yeteneğini engelleyen engelleri belirlemek için gerekli beceri ve uzmanlığa sahiptir. Ergoterapist, çocuğun işlevsel performansını etkileyecek, kısıtlayan veya engelleyen nedenleri tespit eder, değiştirir ve onların üstesinden gelmesine yardımcı olur, çocuğun gelişimini artırmaya yardımcı olur ve hayatlarının her alanında onları mümkün olduğunca bağımsız kılar.


Duyusal entegrasyon, bireylere daha yüksek düzeyde bilişsel ve motor beceriler için sağlam bir temel sağlar. Bu sağlam temel olmadan bireylerin üst düzey becerileri destekleyecek hiçbir şeyleri yoktur ve bu nedenle bu görevleri tamamlama yetenekleri tehlikeye girer.Duyusal Entegrasyon, öğrenmenin temelidir ve yedi duyu, öğrenmenin temel taşlarıdır. Bu duyular etkili bir şekilde gelişmemişse ya da işlev görmüyorsa, piramidin tamamı boyunca tepeye doğru bir etki yapar, böylece çocuğun öğrenme kabiliyetine ve genel gelişimine etki eder.


DUYUSAL ENTEGRASYON DİSFONKSİYONU


Bazı çocuklar için duyusal entegrasyon süreci olması gerektiği gibi gerçekleşmez. Duyusal Entegrasyon Disfonksiyonu, çocuğun beyninin duyu mesajlarını sıralayamaz, filtreleyemez, analiz edemez, düzenleyemez ve bağlayamaz. Disfonksiyon, beynin hasarlı olduğu anlamına gelmez fakat duyulardan gelen bilginin aktarımı ve duyuların bütünleştirilmesi süreci gerektiği kadar verimli çalışmıyordur.


Duyusal Entegrasyon ile ilgili zorluklar, çocuğun anlamlı ve tutarlı bir şekilde davranması için duyusal bilgilere cevap verememesi sonucunu doğurur. Çocuğun ne yapması gerektiğini planlaması ve organize etmesi de zor olabilir, bu nedenle öğrenme süreçlerinde zorlanabilir. Duyusal Entegrasyon Disfonksiyonu olan bir çocuk güvende veya güvenli hissetmez, diğer çocuklar gidi yaptığı şeylerden zevk alamaz. Duyusal Entegrasyon ile ilgili zorluklar, kendisini düzenleme, motor beceriler, öğrenme, oyun becerileri ve başkalarıyla etkileşim konusunda önemli zorluklara neden olabilir.

Duyusal Entegrasyon Disfonksiyonu, genellikle diğer gelişimsel bozukluklarla ilişkili olan bir durumdur:


  • Otizm Spektrum Bozukluğu

  • Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu

  • Özel Öğrenme Güçlüğü

  • Gelişim Bozuklukları

  • Gelişim Koordinasyon Bozukluğu (Dispraksi)

Size nasıl yardımcı olabileceğimizi öğrenmek isterseniz lütfen iletişime geçin.


DUYU BÜTÜNLEME TERAPİSİ


Duyusal Entegrasyon Terapisi, hem çocuk hem de yetişkinlerin duyusal entegrasyon zorluklarını tedavi etmek için geliştirilmiş çok özel bir tedavidir. Terapi, kişinin duyusal ve motor ihtiyaçlarına göre uyarlanmış aktiviteleri kullanan bireysel ve oyun odaklıdır. Bu yaklaşımın temel bir unsuru, adaptif tepkilerin ortaya çıkmasını sağlamak için çocuğun veya yetişkinlerin aktif katılımıdır. Doğrudan duyusal entegrasyon tedavisi, oyunda, bireyselleştirilmiş hedeflerde, sosyal etkileşimde ve duyusal semptomlarda azalma olduğunu göstermektedir.Kapsayıcı Çocuk Terapisinde nitelikli Duyusal bütünleme terapistleri, çocuğunuzu, çocuğun duyusal işleme fonksiyonuna, motor planlamasına, sıralama becerisine ve bunların kaba ve ince motor becerilerini, kendine bakımını, oyun becerilerini ve öğrenmeyi nasıl etkilediğini incelemek için standart ve standart dışı testler, klinik gözlem ve anketler uygulayarak değerlendirirler.


Son Yazılar

Hepsini Gör

1 Comment


Unknown member
Dec 02, 2020

Oğlum cok keyifli seanslar geçirmis ve gelişimimize katkı sağlamıştır. Uzun süredir görmemesine rağmen, bir çocuk hala hatırlıyorsa...demek ki onun yaşamında güzel izler bırakmıştır🤗

Like
bottom of page