top of page

Hizmetlerimiz

Duyu Bütünleme Terapisi

Duyusal deneyimler; dokunma, hareket, beden farkındalığı, görme, ses, koku, tat ve yer çekiminin çekilmesidir. Bu bilgiyi organize eden ve yorumlayan beyin süreci, Duyusal Entegrasyon(Bütünleme) olarak adlandırılır.

Kognitif Rehabilitasyon

Kognitif rehabilitasyonun genel amacı, olabildiğince çok bağımsız işleyiş elde etmek için bilişsel yetenekleri geliştirmektir. Kognitif rehabilitasyonun belirli yararlarından bazılarına aşağıda yer verilmişitir:

Pediatrik Ergoterapi

Pediatrik ergoterapi, okul, oyun, eğlence ve giyinme ve beslenme gibi kişisel bakım becerileri dahil olmak üzere tüm aktivitelerde çocuğun katılımını sağlar.

Okul Temelli Ergoterapi

Okul temelli ergoterapi, okuldaki çocukların daha başarılı olmalarına yardımcı olmak için verilen bir tür yardımdır.Bir ergoterapist, çocuğunuza okulda yardıma ihtiyacı olup olmadığını anlamak için gerekli incelemeyi yapacaktır.

Otizm

Otizm Spektrum Bozukluğu olan bir çocuk, çevresindeki dünyayla, akranlarından daha az etkileşim kurabilir. 

Disleksi - Öğrenme Güçlüğü

Disleksi olan çocukların çoğu normal zekaya sahiptir; bir çogu ise ortalamanın üzerinde zekaya sahiptir. Bununla birlikte, bir çocuk disleksik ise, başarı ve yetenek arasında genellikle beklenmedik bir fark vardır. 

Duyusal İşlem Bozukluğu

Gün boyunca duyularımızdan bilgi işliyoruz. İster günlük hayatımızda maruz kaldığımız işitsel ve görsel uyaranlar olsun isterse yediğimiz yemeklerin tadı, kokusu ve dokusu olsun.

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite

DEHB, çocukların konuşma, hareket ve dikkati etkileyen spontan ve filtresiz davranışlara yol açarak, uyaranlara karşı tepkilerini engellemelerini veya hafifletmelerini zorlaştırabilir.

Bouncy kalede çocuk

Çalıştığımız Tanı Grupları

Görsel Algı Becerileri

Görsel algı, beynin, gözlerin gördüklerini anlamlandırma yeteneğini ifade eder. Bu, bir kişinin ne kadar net gördüğünü ifade eden görme keskinliği ile aynı değildir. 

Kaba Motor Beceriler

Çocuk gelişimi karmaşıktır ve çocukların hepsi aynı hızda gelişmeyecektir, ancak bir ebeveynin çocuğunun kaba motor becerileriyle ilgili endişeleriyle bize ulaşmasının en yaygın nedenlerinden bazıları şunlardır:

İnce Motor Beceriler

İnce motor becerilerini geliştirmek için kanıtlanmış teknikleri kullanarak çocuklarla, onların aileleriyle ve okul personeliyle çalışıyoruz.

Denge ve Koordinasyon

Denge ve koordinasyon becerilerinde zorlanan çocuklara düzenli olarak yardım ediyor ve işbirlikçi değerlendirme, tedavi ve / veya tavsiyeyle okul, ev ve oyun gibi günlük yaşamlarının her alanında iyileştirmeler sağlarız.

Çocuk Yarışı

Öz Güven Eksikliği

Bir çocuğun kendine güveni, okul içinde ve dışında ilişkilerini ve gelişimini etkiler. 

Kişisel Bakım Becerileri

Giyinme, diş temizliği ve çatal bıçak kullanımı gibi temel öz bakım aktivitelerini yapmayı öğrenmek, bağımsızlığa giden yolda önemli kilometre taşlarıdır.

Kötü El Yazısı

İyi bir el yazısı, temel bir yaşam becerisidir ve okulda başarı için yapı taşıdır.

Organizasyon Becerileri

Çocukların günlerinden en iyi şekilde yararlanabilmeleri için gerekli organizasyon becerilerini geliştirmeleri büyük önem taşır.

bottom of page